Sklep termplus.pl dba o to, by oferowane produkty oraz świadczone usługi były na najwyższym poziomie i dokładnie odpowiadały potrzebom Klientów. Przykładając duża wagę do bezpieczeństwa zakupów, wprowadziliśmy jasne zasady zwrotu oraz reklamacji produktów.

Zwroty 

1. Możliwość zwrotu towaru odnosi się do sytuacji, kiedy Klient otrzymał towar zgodny z umową (nieuszkodzony, wolny od wad), ale zmienił swoją decyzję i chce zwrócić produkt.

2. Aby tego dokonać należy nas poinformować o tym w formie pisemnej pisząc na adres biuro@termplus.pl, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć do niego kserokopie faktury VAT, oraz niezwłocznie przesłać na adres siedziby sklepu.

3. Następnie wystawiona zostanie faktura korygująca która w dwóch egzemplarzach - oryginał oraz kopia - zostanie wysłana do klienta listem priorytetowym. Klient podpisaną przez siebie kopię faktury korygującej powinien odesłać na adres siedziby sklepu. Po jej otrzymaniu sklep niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na konto klienta.

4. Zwrot zostanie przez Sprzedawcę przyjęty pod warunkiem, że towar jest w stanie niezmienionym, nie posiada śladów użycia, nie został w żaden sposób uszkodzony, posiada oryginalne opakowanie producenta, dokumentacje techniczną i kartę gwarancyjną. 

5. Kupujący dokonuje zwrotu na własny koszt.

Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. W celu przeprowadzenia reklamacji poprzez Sprzedawcę, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@termplus.pl

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów od Kupującego.

4. W sprawach zwrotów oraz reklamacji towarów prosimy o kontakt pod adresem: biuro@termplus.pl

Doświadczeni instalatorzy
posiadający uprawnienia gazowe
 
Szybki montaż
instalacja do 2 godzin
 
Krótkie terminy
montaż w Krakowie do 2–3 dni
 
Bezpieczne zakupy
dzięki połączeniu SSL