I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma termplus.pl Grzegorz Olewiński, z siedzibą w Krakowie 30-363 ul. Szafrana 4/48, o numerze NIP 675-121-80-79, REGON 120606830, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 318/2008.
2. Firma termplus.pl jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta towarów.
3. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcje w chwili złożenia zamówienia klienta.
5. Również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
6. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
8. Każda oferta ważna jest do wyczerpania zapasów.
9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

II. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez witrynę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 790 47 86 86 w godzinach od 9-16 od poniedziałku do piątku.
2. Towary dostarczane przez sklep termplus.pl są wolne od wad i zdatne do użytku.

3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca może potwierdzić je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
4. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia , ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
6. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili dotarcia przesyłki do Kupującego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 
7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega prawo do wydłużenia czasu realizacji w przypadku produktów na zamówienie, lub chwilowego wyczerpania się stanów magazynowych. Jednocześnie informacja o dłuższym czasie realizacji zostanie niezwłocznie przedstawiona Kupującemu telefonicznie lub przez korespondencję email, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.
9. Od chwili złożenia zamówienia do chwili jego potwierdzenia klient ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić na podany numer telefonu lub wiadomością email przedstawić dane które będą zmieniane. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.
10. Sklep umożliwia następujące formy zapłaty.
a. za pobraniem – gotówką kurierowi lub pracownikowi firmy przy odbiorze towaru
b. przelewem – po złożeniu zamówienia do Klienta wysyłany jest e-mail z numerem naszego rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze zostaną zaksięgowane na naszym koncie towar jest pakowany i wysyłany pod wskazany adres. 
11. Przesyłki są realizowane przez wyspecjalizowaną firmę kurierską.

III. Gwarancja

1. Produkty oferowane nasz sklep posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Do każdego produktu dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski. Adresy punktów serwisowych znajdują się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Protokół uszkodzenia przesyłki jest niezbędnym dokumentem do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (Dz.U. z 2000 r. nr. 22, poz.271) Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktów. Zwracane produkty muszą posiadać oryginalne opakowanie producenta, być kompletne oraz nie mogą nosić śladów użytkowania.
4. Koszt zwrotu towaru ponoszony jest przez konsumenta.

5. Sprzedawca po otrzymaniu i po pozytywnym zweryfikowaniu zwracanego towaru prześle do Kupującego fakturę korygująca VAT na zwrócony produkt, celem potwierdzenia, podpisania jej i odesłania jej na adres sprzedawcy.
6. Po otrzymaniu kopii faktury korygującej VAT, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzana ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2 Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzana wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane te są przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób niepowołanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz.833) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane klienta nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. W przypadku gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w formie newslettera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych materiałów.

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodna z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między właścicielem sklepu termplus.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Krakowie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Doświadczeni instalatorzy
posiadający uprawnienia gazowe
 
Szybki montaż
instalacja do 2 godzin
 
Krótkie terminy
montaż w Krakowie do 2–3 dni
 
Bezpieczne zakupy
dzięki połączeniu SSL